Ljubljeni Sin

“Ovo je sin moj ljubljeni, koji mi je po volji. Njega slušajte!” (Matej 17,5)

Ovo ime dano iz nježnosti opisuje neprekinuti odnos ljubavi koji je uvijek postojao između Oca i Sina. Naziv Sin moj ljubljeni je izraz Božjeg zadovoljstva savršenošću Njegovog Sina. To je potvrda Kristove nadmoćnosti nad čitavim svemirom.

Čak i prije muke u Getsemaniu, prije smrtne borbe na Golgoti i pobjede uskrsnuća, Bog je mogao izraziti svoje potpuno zadovoljstvo svojim Sinom. Sa sigurnošću je mogao unaprijed izjaviti kako je po Njegovoj volji. Na Gori preobraženja Bog nije samo svojim glasom izrazio zadovoljstvo Isusom, nego je i dodao: “Njega poslušajte!” Time Bog kaže: “Moj ljubljeni Sin, kojim sam vrlo zadovoljan, pravi ej predstavnik Neba.” Tako je Bog zauvijek potvrdio otkupiteljska ovlaštenja Isusa Krista, našeg neusporedivog Spasitelja. Božje odobravanje bilo je odgovor na Isusovu molitvu. Isus se molio kao naša zamjena i jamac, i sada ljudska obitelj ima pristup k ocu zbog zasluga Njegovog ljubljenog Sina.

Na one koji prihvate spasonosnu Kristovu milost prenosi se Sinovljevo jedinstvo sa Ocem. Apostol Pavao naglašava tu vezu između Otkupitelja i otkupljenih kad kaže da nas je Bog izabrao u Isusu Kristu prije stvaranja svijeta i da nas je tom milošću “obdario u ljubljenome Sinu svojemu” (Efežanima 1,6) Kakve li divne prednosti! U usporednom stihu je Pavao rekao “Koji nas izbavi od vlasti tame i premjesti u kraljevstvo Sina ljubavi svoje.” (Kološanima 1,139 Kad Isus dođe uspostaviti svoje kraljevstvo, On dolazi kao Onaj koji je jednak Bogu, kao Njegov ljubljeni Sin.

George W. Brown

Tagged on: