Kristovo obećanje

Osim stvaranja, Isusovog uskrsnuća i biblijskih proročanstava, Novi zavjet podupire našu nadu utemeljenu na Isusovom obećanju da će se vratiti:

“Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: ‘Idem da vam pripravim mjesto!’ Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja.” (Ivan 14,1.3.)

Apostol Petar piše: “Ali mi očekujemo, prema njegovu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost.” (2. Petrova 3,13) Novi zavjet 319 puta spominje obećanje o Isusovom drugom dolasku. To znači da nas na to podsjeća svaki dvadeset peti redak!

Isus je isto tako spomenuo znakove koji će nas upozoriti na Njegov skori dolazak. Iako ne znamo točan dan Njegovog povratka, ipak možemo prepoznati da je blizu. Već smo spomenuli neke znakove svršetka o kojima je Isus govorio – ratove i glasove o ratovima, glad i bolesti, tjeskobu i strah od budućnosti, lažni osjećaj mira i sigurnosti; znakove u prirodi poput potresa; znakove na području etike poput materijalističkog načina mišljenja i življenja; znakove na vjerskom području poput formalizma u kršćanstvu na svršetku vremena, lažnih vjerskih pokreta, povećanog zanimanja za biblijska proročanstava i propovijedanja Evanđelja po cijelom svijetu (Matej 24,6.7; Luka 21,25; 2. Petrova 3,3; 2. Timoteju 3,1–5; Matej 24,24; Daniel 12,4; Matej 24,14).

Prema Isusovim riječima, Njegov će dolazak biti razoran. S obzirom na to da Bog želi uspostaviti “novo nebo i novu zemlju” (Otkrivenje 21,1), svršetak ovog svijeta bit će razoran događaj svjetskih razmjera. Kao što je potop uništio stari svijet, tako će drugi Kristov dolazak spaliti Zemlju (2. Petrova 3,10).

Drugo, Isusov povratak na Zemlju bit će vidljiv i čujan. Svi narodi svijeta vidjet će ga i čuti (Matej 24,30). Svesti ga na tajnovit i nevidljiv događaj protivno je novozavjetnom nauku (1. Solunjanima 4,16).

Treće, drugi Isusov dolazak bit će osoban. Anđeli su objavili žalosnim učenicima da će se ovaj Isus vratiti na isti način na koji je i otišao na Nebo (Djela 1,11).

Četvrto, Isusov dolazak bit će iznenadan. Nitko ne zna taj trenutak, ni anđeli, pa čak ni Isus (Matej 24,36), već samo Bog Otac.

Peto, drugi Kristov dolazak bit će slavan i pobjedonosan. Isus će se vratiti kao Kralj kraljeva i Gospodar gospodara (Otkrivenje 19,16).

Nada u drugi dolazak

Nada u Isusov povratak utječe na njegove čekaoce. Svaki novi dan proveden u čekanju pruža nam mogućnost da postanemo bolji ljudi. Bog očekuje od svojih sljedbenika da pokažu određene vrline kao što su svetost, poniznost i ljubav (Luka 13,6-9). Nada čini da nestane uznemirenost, strah od budućnosti, zabrinutost i tjeskoba (Luka 21,28). Pozvani smo da dok čekamo donosimo plodove, budemo sol zemlji i svjetlo svijetu (Matej 5,13-16). To znači da trebamo biti bolje osobe, davati dobar okus društvu u kojem živimo i prenositi drugima ono što smo naučili.

I više od toga, ova nas nada nadahnjuje da razvijamo osjećaj za društvenu pravdu i društvene vrijednosti jer ne možemo ostati neosjetljivi za svjetske probleme (Filipljanima 4,8; 1. Korinćanima 6,2.3). Vrijeme koje provodimo u čekanju na Isusov povratak pruža Svetome Duhu mogućnost da djeluje na umove i srca ljudi kako bi postali snažniji i sretniji. Božji učenici pomažu drugim ljudima da se pripreme za Isusov povratak (Matej 24,14).

Radiša Antić