Jednog je dana Bog rekao Noi

“Noa, želim da za šest mjeseci sagradiš barku, moraš spasiti sve životinje, po dvije od svake vrste, ženku i mužjaka . I bolje da završiš barku ili nauči plivati jako dugo vremena.”

Prošlo je šest mjeseci. Naoblačilo se i počela je padati kiša. Gospodin je vidio kako Noa sjedi u svom vrtu i jadikuje.  A barke nije bilo. “Noa,” viknuo je Gospodin, “gdje je moja barka?” Munja je sijevnula odmah kraj Noe. 

“Gospodine, molim te, oprosti mi!” molio je Noa.  “Dao sam sve od sebe. Ali bilo je velikih problema. Prvo sam morao nabaviti građevinsku dozvolu za projekt Barka, ali tvoji planovi nisu odobreni.

Pa sam onda morao unajmiti jednog inženjera da prepravi planove. Onda sam se raspravljao oko toga da li barka treba ili ne treba imati protupožarni sustav. Moj se susjed usprotivio, jer je smatrao da bi gradnja barke u mom vrtu bila protivna zakonu o gradnji, pa sam morao nabaviti odobrenje od gradskog katastra.

Onda sam imao problema sa nabavkom drva za građenja jer je bila zabrana sječe drva zbog zakona o zaštiti pjegave sove. Morao sam uvjeriti Ministarstvo za ribolov i šume da su mi drva potrebna da bih spasio sove. Ali nisu mi dali da uhvatim sove. Pa zbog toga nemam sova. Tada su stolari formirali sindikat i počeli su štrajkati. Morao sam pregovarati sa Državnim sindikatom  da bi itko taknuo ponovo svoj alat. Sada sam imao 16 stolara i niti jedne sove.

Kada sam počeo skupljati ostale životinje, tužila me Udruga za zaštitu životinja. Žalili su se na to što trebam samo dvije životinje od svake vrste. Baš kada su me oslobodili te optužnice, država je rekla da ne mogu završiti barku ako ne dam izjavu o mogućim posljedicama tvoje navodne poplave. Nisu baš dobro podnijeli činjenicu da nemaju ovlasti nad odlukama Vrhovnog Bića.

Tada su vojni inženjeri zatražili planove potopa. Poslao sam im globus. Sada upravo pokušavam riješiti žalbu Odbora za nacionalne manjine  o tome koliko bih predstavnika manjina trebao unajmiti, porezna uprava je blokirala svu moju imovinu jer smatra da neću platiti porez ako odem iz zemlje, a upravo sam dobio obavijest od države da im dugujem neki PDV. Mislim da tvoju barku neću dovršiti bar još narednih pet godina.”

Na to su se oblaci povukli i sunce se pojavilo. Na nebu se pojavila duga. Noa je pogledao prema gore i nasmiješio se. “Želiš mi reći da nećeš uništiti svijet?” zapitao je Noa, nadajući se.  Ne, ” rekao je Bog tužno, “to je vlada već učinila.”