Iskustvo spasenja

“Ali kad dođe punina vremena, posla Bog svoga Sina, rođena od žene, rođena pod Zakonom, da otkupi podložnike Zakona, da primimo posinjenje. A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u vaša srca posla Duha svoga Sina koji viče: Abba — Oče! Stoga nisi više rob, nego sin. A ako si sin, i baštinik si po Bogu.” (Galaćanima 4,4-7)

Moja je obitelj bila vrlo siromašna. Kao djeca znali smo da su princeze Elizabeth i Margaret odrasle u Buckinghamskoj palači. Sjećam se da sam “sanjao” kako bi bilo lijepo imati njihov dom, odjeću i hranu. Njima, činilo mi se, nikad ništa nije nedostajalo. Zato bi svakom djetetu bilo dobro kad bi bilo posvojeno u kraljevsku obitelj. Kad sam bio stariji, shvatio sam veliku istinu: “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego — od Boga.” (Ivan 1,12.13) Da, ovo je prekrasna istina. Primanjem Isusa za osobnog Spasitelja posvojeni smo u obitelj Kralja svemira. To je Božji plan i On želi da svi doživimo njegovo ostvarenje u svojem životu.

Ivan je pod nadahnućem napisao: “A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život.” (1. Ivanova 5,11-13) Spasiti se možemo ovog trenutka, jer ako vjerujemo u Sina, po Njemu imamo vječni život. Taj život počinje ovdje i nastavlja se u vječnosti.

Dio ove temeljne istine glasi: “Kroz Krista smo opravdani, posvojeni kao Božji sinovi i kćeri i oslobođeni vlasti grijeha.” Kad priznamo svoje grijehe i prihvatimo Krista za svojega Gospodina i Spasitelja, mi stojimo pred Ocem kao da nikad nismo sagriješili. To se zove opravdanje. Isus je na sebe uzeo naše grijehe koji su nas odvojili od Boga i zauzvrat nam daje svoj život.

Osuđenici na smrt često upućuju predsjednicima, kraljevima i guvernerima molbe za pomilovanje. Događa se da vladar osuđeniku na smrt ukine presudu. Sudac koji je donio presudu postupio je prema zakonu zemlje, ali onaj tko predstavlja zakon ima pravo ukinuti smrtnu presudu. Ali osuđenik može i dalje ostati u zatvoru, možda doživotno.
Svakome tko prihvati Isusa kao Gospodina i Spasitelja smrtna kazna se ukida i on dobiva novi život u Isusu Kristu našemu Gospodinu. Zahvaljujući Isusu Kristu, taj čovjek više nije zatočen u grijehu, već slobodan. Zar to nije radosna vijest?

David i Gaya Currie

Tagged on: