Božanski Isus kao istinski Čovjek

Kakva je to Isusova ljudska priroda koja je zapravo suštinska za spasonosnu djelotvornost Njegovog života, smrti i posredovanja, i aktivno zalaganje za spasenje grešnika koji se kaju? Božanstvo koje se razotkrilo moralo se zaodjenuti u ljudsko jer bi prisutnost Božanstva u pravom obliku moglo uništiti grešna ljudska bića. Prema tome, Krist je zaodjenuo svoju božansku prirodu ljudskom, pokazujući na taj način pred nebeskim svemirom, pred bezgrešnim svjetovima i našim palim svijetom koliko Bog voli ljudski rod.

Božja ljubav se, dakle manifestirala na sljedeće načine:

Prvo, vrhunac otkrivenja božanske ljubavi dogodio se na Golgoti. Pošto Bog ne može umrijeti (1. Tim 6,16), bilo je apsolutno neophodno da Krist uzme ljudsku prirodu kako bi mogao položiti svoj život kao žrtvu za grijeh. Ta jedinstvena kombinacija božanskog i ljudskog postala je temelj žrtve za grijeh: mada On kao Bog nije umro u bukvalnom smislu, pristao je na smrt u ljudskom obliku i prošao kroz sve njene etape do samog kraja. Zbog toga kršćani mogu tvrditi da je, u posebnom smislu, “Bog umro”. Žrtvena smrt Čovjeka dobila je božansku vrijednost jer je Bog na nju pristao.

Drugo, Kristova ljudska priroda bila je apsolutno bitna da bi On mogao djelovati na nas kao veliki Uzor. Pošto Bog ne može biti iskušan (Jakov 1,13), Isus je morao postati čovjek da bi prošao kroz iskušenja i dao nam pravi primjer vlastite pobjede nad lukavstvom i obmanama našeg najvećeg neprijatelja.

Treće, bezgrešnost Njegove ljudske prirode i savršena poslušnost bili su bitni za djelotvornost Njegove žrtve pomirenja. I najmanji trag grijeha diskvalificirao bi Ga kao našu zamjenu i iskupljujuću žrtvu.

Četvrto, duboko jedinstvo između Njegove ljudske prirode koja trijumfira i božanske koja se žrtvuje izuzetno je pogodovalo tome da On postane “jedan posrednik Boga i ljudi” (1. Tim 2,5). Samo onaj tko je istinski čovjek može pružiti odgovarajuću pomoć palom čovječanstvu i samo onaj tko je istinski Bog može stati pred Oca kao naš pobjedonosni Branitelj.

Može li biti veće manifestacije ljubavi od one koja je prikazana u Kristu i veće Zamjene pred Ocem? Može li biti uzvišenijeg, opsežnijeg i efikasnijeg plana za spasenje palih ljudskih bića od onog koji je zamišljen i ponuđen u ličnosti Gospodina Isusa Krista?

Woodrow W. Whidden

Tagged on: