Blagoslovljeni ili sretni

“Blago vama, siromasi, jer je vaše kraljevstvo Božje!” (Luka 6,20)

Sva Isusova blaženstva, zapisana u Evanđelju po Mateju i u Evanđelju po Luki počinju grčkom riječju makarios. Ova se riječ može prevesti na nekoliko načina, uključujući i “blagoslovljeni ” i “sretni”.

Ima dovoljno razloga da oni koji vjeruju u Isusa budu sretni i da imaju pravo biti sretni. Kao što smo jučer primijetili, oni su već sada podanici Božjeg nebeskog kraljevstva. Međutim, riječ sretni nekako je nedovoljna da obuhvati puno značenje riječi makarios, jer većina od nas sreću procjenjuje subjektivno. To znači, sreća je ono što osjećamo. Mi osjećamo da smo sretni ili nesretni.

Međutim, kršćanski život nije utemeljen na subjektivnim osjećajima. Jednom je u moj ured ušao mladić, vrlo uznemiren, jer se nije osjećao sretnim. Taj ga je osjećaj doveo u stanje dubokog duhovnog obeshrabrenja. Zar sam Isus nije mnogo puta govorio da će oni koji idu za Njime biti sretni? Prema tome, ako nije sretan, nije ni kršćanin, zar ne? Sigurno je nešto pogrešno u njegovom životu, iako nije mogao otkriti što bi to bilo. Kao iskren vjernik našao se tako na rubu očajanja.

Objasnio sam svom studentu da su njegovi zaključci potpuno pogrešni. Naša dostojnost pred Bogom nije utemeljena na našem subjektivnom osjećaju sreće ili žalosti, već na objektivnoj činjenici da je Isus umro za naše grijehe i da su svima koji vjerom prihvate Njegovu žrtvu grijesi već oprošteni i da su oni već primljeni u nebesku obitelj i tako već postali građani Božjeg nebeskog kraljevstva. Drugim riječima, on je blagoslovljen, bez obzira kako se subjektivno osjeća. Dobra vijest je da je naše spasenje već činjenica, da nam je već stavljeno na raspolaganje.

I tako, premda se možda ne osjećam sretnim što sam “progonjen zbog pravednosti” (Matej 5,10), mogu biti spokojan, jer sam već dobio blagoslov u Isusu Kristu. To je činjenica. I kako postoji mogućnost da se mogu radovati tom duševnom miru, blagoslov znači mnogo više od sreće. Isus je rekao: “Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!” (Matej 5,3)

George R. Knight

Tagged on: