U našoj zapadnoj kulturi 21. stoljeća naša osobna imena su tek nešto više od oznaka koja razlikuju jednu osobu od druge. Ponekad se pridodaju i različiti nadimci koji mogu govoriti nešto o osobi. U biblijska vremena je bilo posve drugačije. 

Karakteristike ljudi su bili važan aspekt imena u stara vremena, posebno u Izraelu. Ponekad su osobna imena opisivala posebne okolnosti njihovog rođenja, obiteljsku lozu. Ponekad su ukazivala na zanimanje neke osobe, a ponekad su imala simbolične ili proročke značajke.

Dakle, možemo zaključiti da su u biblijska vremena osobna imena imala veliko značenje i ulogu. Ovdje možete potražiti značenja imena određenih osoba koje se spominju u Bibliji. Imena su navođena prema prijevodu Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti, a značenja su preuzeta većinom iz Hitchcock’s Bible Names Dictionary.

A

Abdon – Oblak osude; sluga

Abed Nego – Sluga (boga) Negoa; sluga svjetlosti, sjajni

Abel – Vjetrić, lahor; Dah

Abihu – On je moj otac

Abija – Gospod je moj otac

Abijam – Otac mora

Abijud  – Otac hvale, slavopoja

Abimele – Pomoćnik; Sud

Abinadab – Otac zavjeta; Otac velikodušnosti; Otac dragovoljnosti

Abinoam – Otac ljepote

Abiram – Nesreća, nezgoda; Opasnost

Abišaga – Očeva radost

Abišaj  – Onaj koji sluša Boga

Abner – Otac svjetlosti

Abraham – Otac mnogih

Abram – Uzvišeni otac

Abšalom  – Otac mira

Ada – Zbor, skup

Adam – Crvena zemlja

Adonija – Moj Gospod je Jahve; Gospod je moj Gospodar

Adoni-Sedek  – Gospod pravde; Gospodnja pravda

Agab – Skakavac; Očeva radost ili slavlje

Agag – Krov

Agripa – Onaj koji nanosi velike bolove pri rođenju

Ahab – Očev brat, ujak

Ahasver  – Princ; Glava; Vođa

Ahaz – Vlasnik, posjednik

Ahazja – Viđenje od Gospoda; Pad; Napad

Ahija – Jahvin brat, brat od Jahvea

Ahim – Pripremanje; Osveta, Potvrda

Ahimelek – Moj brat je kralj; Brat mog kralja

Ahinoama – Bratova ljepota

Ahitofel – Brat od gluposti; Brat propasti

Ahjo – Njegov brat

Akan – Uznemirivatelj; Onaj koji stvara probleme

Akiš – Zato tako jeste; Onako kako jeste

Akvila – Orao

Aleksandar – Onaj koji pomaže ljudima

Alfej – Tisuća; Učen; Vođa

Amalek – Stanovnik doline; Ulizice

Amasa – Teret, briga; Očuvanje ljudi

Amasja – Onaj koga Jahve okrepljuje, ojačava; Gospodnja snaga

Amitaj – Lojalan, odan, istinit

Amnon – Vjeran, pošten, iskren; Učitelj

Amon – vidi Amnon

Amos – Nositelj tereta; Težak

Amram – Snažan narod; Šaka žita

Ana – Milost

Anak – Ukras, ogrlica; Dugovrati

Ananija – Zaštićen od Jahve; Gospodnji oblak

Andrija – Snažan čovjek

Apija – Plodan, rodan

Apolon – Onaj koji razara, uništava ; Uništavač

Arauna  – Pjesma; Arka; Radostan uzvik

Arhim – Gospodar konja

Arhipa – vidi Arhim

Aristarh – Najbolji princ; Vladar

Aron – Učitelj; Uzvišen; Ogromna snaga

Artakserks – Tišina svjetlosti

Asa – Izlječenje (je u Bogu); Liječiti; Liječnik

Asaf – Sakupljač

Asahel – Božje stvorenje

Asenata – Nesreća, nezgoda; Opasnost

Ašer – Sreća

Aškenaz – Vatra koja se širi

Atalija – Gospodnje vrijeme

Atersata – Guverner

Azarja – Onaj koji sluša Boga

Azor – Pomoćnik; Sud

B

Baana – U tuzi

Balak – Pljačkaš; Koji baca otpatke ili uništava

Baraba – Sin svoga oca; Sin srama, zbunjenosti

Barak – Grom

Barjesus – Sin Jošue ili Isusa

Barnaba – Sin utjehe; Sin proroka

Barsaba – Sin povratka; Sin odmora

Bartimej – Sin poštenog, časnog (oca)

Bartolomej – Sin koji oslobađa vode

Baruh – Blagoslovljen

Barzilaj – Sin prijezira; Napravljen od željeza

Baša – Onaj koji traga ili baca

Bat Šeba – Kćer zakletve; Sedma kćerka; Kćer Onoga koji zaštićuje; Kćer zavjeta

Beeljada – Božje znanje

Ben Hadad – Sin od Hadada; Sin buke

Benaja – Gospodnji sin

Benjamin – Sin moje desnice

Berenika – Onaj koji donosi pobjedu

Besalel – U sjeni Božjoj

Betuel  – Božje dijete

Bildad – Sin natjecanja; Staro prijateljstvo

Bileam – Davni narodi; Uništenje naroda

Bilha – Koji je star ili zbunjen

Bilšan – Izgovoreno

Boanerges – Sin(ovi) groma

Boaz – U snazi

D

Dan – Sudac; Sud

Daniel – Bog je moj Sudac

Darija – Onaj koji sve zna

Datan – Zakoni ili običaji

David – Voljeni, ljubljeni, dragi

Debora – Pčela; Riječ

Delila – Mala; Jadna; Kosmata

Dem – Omiljen, popularan

Demetrije – Koji pripada pšenici ili Ceresu

Dina – Ona koja sudi; Sud

Druzila – Maglovita

E

Ebjatar –Otac ostatka; Otac izobilja

Edom – Crven; Zemaljski; Od krvi

Efrajim – Rodan; Rastući

Efron – Prašina

Ehud – Onaj koji hvali, slavi

Ela – Hrast; Pravac

Eleazar – Bog je pomoć(nik); Božja pomoć; Božja sudnica

Eli – Prinošenje ili podizanje

Eliab – Bog je (moj) Otac

Eliezer – Bog je pomoć

Elifaz – Božja volja

Elifelet – Božje izbavljenje

Elijakim – Božje uskrsnuće

Elijud – Bog je moje zahvaljivanje, moja hvala

Elima – Mađioničar; Podmićivač

Elimelek – Moj Bog je Kralj

Elišama – Bog sluša

Elišua – Bog je moje spasenje

Elizabeta – Božji zavjet ili punina

Elizej – Spasenje je od Gospoda; Bog (je) njegovo spasenje

Elkana – Revnost za Boga

Elon – Hrast; Rast; Snažan

Emanuel – Bog s nama

Eneja – Slavna

Enoš – Smrtnik, bolestan; Tužan ili zaboravan čovjek

Epafra – Posut sa pjenom

Epafrodit – Zgodan, privlačan

Erast – Drag, voljen

Estera – Zvijezda; Tajna; Skrivena

Etbaal – Zajedno sa Baalom

Eunika – Dobra pobjeda

Eutih – Sretni

Eva – Život; Življenje; Oživljena

Evil Merodak – Merodakova luda, glupan

Ezav – Dlakav, maljav; Onaj koji djeluje ili završava

Ezekiel – Bog će ojačati, okrijepiti

Ezekija – Božja snaga; Osnažen od Boga

Ezra – Pomoć; Sud

F

Fanuel – Božje lice ili Božja vizija

Fares – Otvor

Feba – Sjaj; Čistoća

Feliks – Sretan; Napredan

Fest – Radostan; Slavan

Filemon – Koji ljubi

Filet – Drag, voljen

Filip – Ljubitelj konja; Ratnik

G

Gabriel – Božji čovjek ili junak; Bog je moja snaga

Gad – Sreća; Vojska

Gaj – Gospodin; Čovjek sa Zemlje

Galion – Koji voli mlijeko

Gamaliel – Božja nadoknada

Gedalija – Proslavljen od Gospoda; Bog je moja slava

Gehazi – Dolina vizije, Dolina pogleda

Geršom – Progon; Stranac

Geršon – On je izagnao; Promjena puta

Gideon – Uništavač; Onaj koji povređuje i lomi; Koji sječe

Golijat – Prolaz; Revolucija

Gomer(a) – Savršenstvo; Završiti, zaokružiti cjelinu

H

Habakuk – Zagrliti; Hrvač

Hadad  – Galama, vika

Hadasa – Mirta; Radost

Hagaj  – Veseo; Svečanost

Hagara – Stranac; Ona koja se plaši

Ham – Vruće; Vrelina; Smeđe

Haman – Buka, galama

Hamitala – Sjena njegove vreline

Hananija – Gospod je milostiv

Hanun – Milostiv

Haran – Brdovita zemlja

Hazael – Koji vidi Boga

Hefsi-Bah – Moje zadovoljstvo; Užitak je u njoj

Henok – Poseban, Posvećen, Discipliniran

Herod – Herojev sin

Hesron – Radost; Jedan stih pjesme

Het – Drhtanje; Strah

Hilkija – Bog je dio mene

Himenej – Bog braka; Sklapanje braka

Hiram – Uništavanje života; Uništavač

Hofni – Onaj koji pokriva; Moj rukopis; Moja pesnica

Hošea – Jahve je spasio

Hulda – Svijet

Hušaj – Njihova tišina; njihova senzualnost; Brzina

I

Ibsan – Otac hladnoće  

Ikabod – Gdje je slava?

Ilija – Moj Bog je Jahve; Bog je Gospod

Irad – Divlji magarac; Veliko carstvo; Zmaj

Isus (vidi Jošua) – Spasitelj, Osloboditelj

Išbaal – Osramoćen

Itamar – Otok palmi

Ivan – Božja milost

Ivana – Gospodnja milost ili dar

Izaija – Spasenje je od Gospoda

Izak – Smijeh

Izebela – Čedno, djevičanski

Izrael – Božji princ ili vladar; Koji je sa Bogom

J

Jabal – Koji je iskliznuo, izmakao

Jaela – Divlji jarac

Jafet – Širenje; Povećan; Pravedan; Uvjeren

Jafija – Prosvjetljujući; Koji se javlja

Jair – Moja svjetlost; Koji širi svjetlost

Jakov – Izlječenje, liječenje; Varalica,

Jambres – Siromaštvo; Gorak; Buntovnik

Jason – Onaj koji iscjeljuje

Javan – Onaj koji donosi tugu

Jedida – Jako voljen, drag

Jedidja – Mio Gospodu

Jehu – Onaj koji postoji

Jekolija – Gospodnja savršenost ili snaga

Jemima – Golubica; Lijepa poput dana

Jered – Koji vlada, zapovijeda; Koji silazi

Jeremija – Jahve će ustati; Jahve utvrđuje; Gospodnja uzvišenost

Jeroboam – Onaj koji je protiv naroda

Jerubaal – Baalov protivnik

Jeter – Nenadmašan

Jibhar – Izbor, odabrani

Jiftah – On će otvoriti; Otvorenje

Jisakar – On će donijeti nagradu, plaću

Jišaj – Dar; Onaj koji jeste; Prinos, (žrtva)

Jišmael – Koga Bog čuje; Bog koji čuje

Jitream – Nenadmašni ljudi

Jitro – Savršenstvo, vrlina

Joab – Čiji Otac je Jahve; Roditeljstvo; Volonterski

Joah – Bratstvo; Gospodnji brat

Joahaz – Gospodnji posjed

Joaš – Bogom dan; Jahve je dao

Joatam – Savršenstvo Gospoda (vidi Jotam)

Job – Progonjeni, gaženi; Koji zapomaže i plače

Joel – Jahve (je) njegov Bog; Onaj čija je volja ili koji zapovijeda

Johanan – Jahvin miljenik; Koji je slobodnih nazora ili milostiv

Jojada – Znan, poznavan od Jahve

Jojakim – Jahve je utvrdio

Jojakin – Gospod će utvrditi; Snaga (je) od Gospoda

Jokebeda – Slavna; Časna

Jona – Golubica

Jonadab – Koji slobodno daje

Jonatan – Jahve je dao; Bogom dano

Joram – Uzvišen od Jahve; Prenijeti na nekoga; Uzvišen

Josip – Dodavanje, povećavanje, dodani

Jošafat – Jahve sudi

Jošeba – Punina; Zavjet Gospoda

Jošija – Kojega Jahve iscjeljuje; Gospodnja vatra

Jošua – Jahve je njegova pomoć ili spasenje; Spasitelj, oslobodilac

Jotam – Jahve je pravedan; Gospodnje savršenstvo

Jubal – Onaj koji trči (koji se žuri); Truba

Juda – Slavljenje Gospoda; Slavljen, hvaljen

Judita – Židovka; Slavljenje Gospoda

Julije – Meke i nježne kose

Just – Pravedan i ispravan

K

Kaifa – Onaj koji vrijedno traži; Koji vraća

Kajin – Posjed ili biti posjedovan

Kaleb – Pas; Vrana; Košara

Kanaan – Trgovac; Onaj koji je pokoran

Kasija – Ugao; Površan

Kefa – Stijena

Kehat – Bora; Iskrenost; Skup

Kenan – Posjednik; Koji dobiva

Keren-Hapuk – Lijepo dijete; Rog

Ketura – Tamjan

Kileab – Punina; Očevo savršenstvo

Kiljon – Završen, potpun; Savršen

Kir – Jadan; Nasljednik

Kiš – Težak; Tvrd; Slamka

Klaudije – Hrom

Korah – Led, mraz

Kornelije – Rog

Krisp – Uvijeno

Kserks – (vidi Ahasver)

Kuš – Etiopljanin; Crnina

Kuz – Prorok

L

Laban – Bijeli; Koji sjaji; Nježan

Lameh – Jadan, siromašan; Nizak (po statusu)

Lazar – Božja pomoć (vidi Eleazar)

Lebej – Srčan čovjek; Slavljenje; Priznanje

Levi – Spajanje, sjedinjenje

Lidija – Jezero

Lea – Umorna

Lizija – Koji razbija

Loida – Bolja

Lot – Pokrivalo, veo, koprena; Umotan, sakriven, pokriven

Luka – Svijetao; Bijeli

M

Maaka -Potlačen; Istrošen; Pričvršćen

Madaj – Mjera; Koji sudi; Odora

Magog – Krov; Koji razbija

Mahalalel – Hvaljenje, slavljenje Boga

Malahija – Moj vjesnik, moj anđeo

Manaše – Koji je zaboravio; Zaboravnost; Onaj koji je zaboravljen

Manoah – Odmor; Dar

Marija – Pobuna (isto kao i Mirjam)

Marko – Pristojan; Sjajan

Marta – Koja postaje gorka, izazvana

Matan – Poklon; Uzde

Matanija – Dar ili nada od Gospoda

Matej – Nagrađen

Mehujael – Koji navješta Boga

Melkisedek – Kralj pravednosti

Memukan – Stvaranje vike; Mnoštvo, gomila

Menahem – Tješitelj; Koji ih sakuplja; Pripremanje topline

Merari – Gorak; Izazivati

Meribaal – Prigovor iz njegovih usta

Merodak-Baladan – Sin smrti

Mešak – Koji govori silom; koga vodi sila

Metušael – Koji zahtjeva njegovu smrt

Metušalah – On je poslao njegovu smrt; Oštar čovjek

Midjan – Svađa, sukob; Sud; Težnja; Pokriti

Mihej  – Tko je kao Jahve?

Mika – Jadan; Ponižen; Pokoran

Mikala – Tko je savršen?

Mirjam – Pobuna

Mišael– Tko je kao Bog?

Mnason – Vrijedan tragač; Koji izganja

Mojsije – Izvađen; Iscrpljen

Mordokaj – Skrušenost; Gorak; Ozljeda; Pokajanje

N

Naama – Lijepa, odgovarajuća

Naama– Lijepa, ugodna (vidi Noemi)

Naaman – Ugodan; Lijep; Prikladan,

Nabal – Nerazuman; Bezosjećajan

Nabot – Riječi; Proročanstva

Nabukodonozor – Suze i vapaji suda

Nadab – Plemenit, darežljiv; Slobodan i dobrovoljan dar; Princ

Naftali – Koji se bori

Nahaš – Zmija

Nahor – Hrapav; Suh; Rzanje

Nahšon – Koji pretkazuje; Koji nagađa, pretpostavlja

Nahum – Tješitelj; Prožet osjećajem krivnje

Natan – Darovatelj, davalac; Nagrađen

Natanael – Postavljen od Boga; Dar od Boga; Bog je dao

Nefeg – Slab nepostojan, razjedinjen

Nehemija  – Kojega Jahve tješi; Gospodnje pokajanje

Neko – Hrom; Pretučen

Nemrod – Pobuna

Niger – Crn

Nikanor – Pobjednik

Nikodem – Pobjeda naroda; Vođa naroda

Nikola – isto kao i Nikodem

Noa – Utjeha, oslonac

Noemi – Moja ljepota, krasota

O

Obadija – Gospodnji sluga; Jahvin sluga

Obed – Radnik; Sluga

Obed-Edom – Sluga Edoma

Og  – Kolač; Kruh pečen u pepelu

Oholiab – Očev šator, očevo prebivalište

Omri – Snop žita

On – Bol; Snaga; Zloća

Onezim – Koristan; Isplativ

Orpa – Vrat ili lubanja

Osem – Onaj koji gladuje; Njihova pažljivost

Otniel – Božji sat, čas

P

Parmen – Koji nastavlja, ili je trajan, neprekidan

Pavao – Malen

Pekahja – To je Gospod koji se otvara, otkriva

Penina – Dragi kamen, biser; Lice

Petar – Kamen

Pilat – Strijelac

Pinhas – Usta od mjedi; Srčan izgled

Potifar – Debeli bik; Afrički bik

Priscila – Davni, nekadašnji

Prokor – Koji upravlja zborovima 

Publija – Običan

R

Radaj – Koji vlada, silazi

Rahaba – Ponosna; Svadljiva

Rahela – Ovčica, janje

Ram  – Uzvišen; plemenit

Rapsak – Prinčev peharnik

Rebeka – Omča, zamka; Debela; Koja rješava svađe

Reelaj – Gospodnji pastir ili pratilac

Rehum – Milostiv, suosjećajan

Rekab – Kvadrat; Kočija s četiri konja

Resin – Glasnik dobra volja, voljnost

Rifat – Lijek; Oslobađanje; Oprost

Rispa – Krevet; Ugljen; Produljenje

Roboam – Uzvisitelj naroda; Koji oslobađa ljude

Ruben  – Koji vidi sina; Vizija sina

Ruf  – Crven

Ruta – Zadovoljna

S

Sadok – Pravedan; Opravdan

Salatiel – Zatražen ili posuđen od Boga

Salmanasar – Mir; Sputan; Savršen; Odmazda

Salmon – Miroljubac; Savršen; Onaj koji nagrađuje, plaća

Saloma – vidi Salmon

Salomon – Čovjek mira

Samson – Njegovo sunce; Njegova služba; Ovdje je po drugi put

Samuel – Bog me je uslišio; Od Boga zatražen

Sanbalat – Trnovit grm; Tajni neprijatelj

Sanherib – Razorenje

Sara – Princeza

Sarvija – Gospodnji bol

Saul – Dan, postavljen od Boga; Zahtjevan; Posuđen; Smrt; Rupa

Sefanija – Skriven od Jahve; Jahve je skriven; Gospod je moja tajna

Seraja – Princ od Gospoda

Siba – Vojska; Borba; Snaga

Sidkija – Gospod je moja pravda

Sidon – Lov; Ribolov; Divljač

Sila – Tri ili treći

Silvan – Koji voli šumu

Sipora – Vrabac; Ljepota; Truba; Crnina, žalost

Sisera – Koji vidi konje ili lastavica

Sofar – Rano ustajanje; Kruna

Sopater – Koji brani oca

Sosten – Spasitelj; Snažan; moćan

Stjepan – Okrunjen, kruna

Suzana – Ljiljan; Ruža; Radost

Š

Šafan – Kunić; Divlji štakor

Šalum – Savršen; Prikladan

Šamgar – Imenovan strancem; On je ovdje stranac

Šamua – Onaj koga se čuje i sluša

Šeba – Zarobljeništvo; Stari čovjek; Odmor; San; Zakletva

Šebna – Jakost

Šefatja – Gospod koji sudi

Šekanija – Gospodnje prebivalište

Šem – Ime; ugled

Šet – Čvrst; Naknadno postavljen; Onaj koji postavlja; Učvršćen

Šima – Onaj koji čuje; Onaj koji posluša

Šimej – Moj ugled, moj glas; Moja slava

Šimšaj – Moj sin

Šimun – vidi Šima

Šišak – Bedro; Od vrča

Šobab – Vraćen; Iskra ; Okrenut nazad

T

Tabita – Košuta; Oštrog, jasnog vida

Tadej – Koji slavi ili priznaje

Tamara – Palma

Tatnaj – Koji daje; Nadzornik poreza, danaka

Teofil – Božji prijatelj

Terah – Dah; Miris; Udarac

Tertul – Treći

Tiglat Pileser – Onaj koji vodi u zarobljeništvo

Tihik – Slučajno

Timej – Savršen; Krasan; Častan

Timon – Častan, pošten

Timotej – Božja dragocjenost; Božja čast

Tit – Ugodan, prijatan

Tobija – Gospod je dobar

Tola – Crv; Purpurna boja

Toma – Blizanac

Trofim – Dobro obrazovan; Dobro odgojen

Tubal – Zemlja, Svijet; Zbrka, Zbunjenost

Tubal–Kajin – Zemaljski posjed; Zbunjenost

U

Urija – Jahvin plamen; Gospod je moja svjetlost ili vatra

Uza – Snaga

Uzija – Snaga (je) od Jahve

V

Vašti – Koji pije; Nit

Z

Zaharija – Sjećanje na Gospoda; Onaj koga se Jahve prisjeća

Zara – Sjaj; Istok; svjetlost

Zebida – Poklon, dar; Koja daje, omogućuje

Zebulun – Prebivalište; Dvoumljenje

Zerubabel –  Stranac u Babilonu

Zilpa – Kapanje na usta