Biblija o novcu

NovacOd kuda potječu materijalni blagoslovi? U Bibliji piše: Nego spomeni se Gospoda, Boga svojega; jer on je taj, koji ti dade snagu, da pribaviš bogatstvo, da tako ispuni zavjet svoj, što ga je zakletvom potvrdio očima tvojim, kao što se dogodi danas. (Ponovljeni zakon 8,18 ŠA)

Može li se novac ispriječiti pred mnogo važnijim stvarima? Bogatstvo može postati središte našeg života i zauzeti Božje mjesto. U Bibliji piše: Ovako veli Gospod: “Neka se ne hvali mudrac mudrošću svojom! Neka se ne hvali jaki jakošću svojom! Neka se ne hvali bogati bogatstvom svojim! Ne, time neka se hvali, tko se hoće hvaliti, što je tako razuman, te spoznaje mene, da sam ja Gospod, koji činim na zemlji milost, pravo i pravednost; takav se dopada meni”, veli Gospod. (Jeremija 9,23.24 ŠA)

Bogatstvo može izazvati pogrešan odnos prema materijalnim dobrima. U Bibliji piše: Onda nastavi: “Pazite i čuvajte se od svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem. (Luka 12,15 ŠA)

Nije mudro davati prioritet financijskom uspjehu. U Bibliji piše: Nitko ne može dva gospodara služiti. Ili će na jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne možete Bogu služiti i mamoni. (Matej 6,24 ŠA) Jer koji hoće da se obogate, upadaju u napast, zamku, i u mnoge lude i škodljive želje, koje bacaju ljude u propast i pogibao. (1. Timoteju 6,9 ŠA)

Iako nije nemoguće, bogatome je teško ući u Božje kraljevstvo. U Bibliji piše: Isus pogleda naokolo i reče učenicima svojim: “Kako je teško bogatima ući u kraljevstvo Božje!” Učenici se uplašiše od riječi njegovih. A Isus im opetova: “Djeco, kako je teško onima, koji se uzdaju u imanje i dobro, ući u kraljevstvo Božje! Lakše deva ide kroz iglene uši, negoli bogataš u kraljevstvo Božje.” (Marko 10,23-25 ŠA)

Ljubav prema novcu vodi k zlu. U Bibliji piše: Jer je korijen sviju zala lakomstvo, kojemu neki predavši se zalutaše od vjere i na sebe navukoše jade mnoge. (1. Timoteju 6,10 ŠA)

Zadovoljstvo nije povezano s količinom novca ili veličinom imetka. U Bibliji piše: Znam i oskudijevati, znam i obilovati; u svemu i u sve sam se uputio, i sit biti, i gladovati, i izobilovati i nemati! Sve mogu u onome, koji me krijepi. (Filipljanima 4,12.13 ŠA)

Naši interesi su tamo gdje ulažemo svoj novac. U Bibliji piše: Jer gdje je blago tvoje, ondje je i srce tvoje. (Matej 6,21 JB)