Ima li kraja kraju

Ima li kraja kraju

Malo je učenja koja tako uznemiruju ljudsku savjest kao tradicionalno gledište da je pakao mjesto gdje grješnici svu vječnost svjesno, u tijelu i duši trpe kaznu u vatri. Mogućnost da svoje prijatelje i voljene vidimo kako se muče u takvom…

Niniva

Niniva

U vrijeme kada je to moguće, dakle između ratova, arheolozi marljivo rade na iskapanju veoma važnih ruševina u Iraku. Područje najznačajnijih nalazišta poznato je kao Mezopotamija, koju mnogi nazivaju i “koljevka civilizacija”. Spomenut ćemo samo neke važne arheološke lokacije: Nimrud,…