Priznavanje

Priznavanje

Dok sam bio na fakultetu, jedan je moj kolega jako povrijedio osjećaje svoje djevojke i izgubio njezino povjerenje. Bio joj je nevjeran. Opterećen krivnjom, očajnički se želio riješiti toga ružnog osjećaja. Ne znajući točno što da čini, poduzeo je nešto…

Briga za druge

Briga za druge

“Tako je Isus obilazio sve gradove i sela. Učio je u tamošnjim sinagogama, propovijedao radosnu vijest o Kraljevstvu i liječio svaku slabost i bolest. A kad vidje mnoštvo naroda, sažali se nad njim, jer bijahu satrveni i zapušteni kao ovce…

Pokaži ljubav

Pokaži ljubav

Psihologija jasno ukazuje da je najveća i najhitnija potreba svakog ljudskog bića da bude voljeno i prihvaćeno. Sve drugo u životu ovisi o tome kako je ova velika potreba zadovoljena. Sam Bog je usadio u srca svih ljudi ovu duboku…