Dijete – Božji dar

Dijete – Božji dar

Dok smo prelistavali obiteljski album s fotografijama naše djece dok su bila predškolske dobi, smijali smo se nekim prizorima kako ih je zabilježila kamera. Kad smo došli do fotografije s našeg vjenčanja, jedno od naše dvoje djece ispalilo je kao…