Niniva

Niniva

U vrijeme kada je to moguće, dakle između ratova, arheolozi marljivo rade na iskapanju veoma važnih ruševina u Iraku. Područje najznačajnijih nalazišta poznato je kao Mezopotamija, koju mnogi nazivaju i “koljevka civilizacija”. Spomenut ćemo samo neke važne arheološke lokacije: Nimrud,…