Problem “dobrote”

Problem “dobrote”

Priča o fariseju i cariniku (Luka 18,9-14) vjerojatno je najbolja novozavjetna ilustracija problema čovjekove dobrote. “Dva čovjeka”, pripovjeda Isus, “uđoše u hram da se pomole. Jedan je bio farizej, drugi carinik.. Farizej stade i počne se moliti u sebi: ‘Bože, zahvaljujem…