Sjena diva

Sjena diva

Golijat me podsjeća na razrokog bacača diska. Nije postavio nikakav rekord, ali je gomilu držao budnom. Dan za danom paradirao je niz obronke Terebintske doline i bljuvao hule svojim dubokim basom. Bio je strašan s visinom od gotovo tri metra,…

Efrajimov duh

Efrajimov duh

Asaf je sedamdeset i osmi psalam napisao s namjerom da pouči: “Poslušaj… moju nauku, prikloni uho riječima usta mojih!” (redak ) Pjesnik na samom početku izražava tugu zbog neposlušnosti koju je Izrael pokazao tijekom pobune i lutanja. Nasuprot padu i…