Bijel kao snijeg

“One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište. Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome: “Svet! Svet! Svet Jahve nad Vojskama! Puna je sva zemlja Slave njegove! Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh: ‘Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Jahvu nad Vojskama!’ Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče: ‘Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.'” (Izaija 6,1-7)

Iz Izaije 6,1-7 vidimo da je Bog poslao Izaiji očišćenje, čim je priznao svoje grijehe i pokajao se. Bog nas ne stavlja na probu za neko vrijeme da bi se uvjerio da smo iskreni. Bog od nas ne traži otplatu. Spasenje je dar. Naša je odgovornost da ga primimo.

Prorok Izaija u svojoj knjizi kaže: “Budu li vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.” (Izaija 1,18)

Ovaj odjeljak za mene ima posebno značenje. Iz djetinjstva u New Yorku sjećamo se užurbanosti, meteža i prljavštine jednoga od najvećih gradova svijeta. S prozora svoje sobe slušao sam škripanje kočnica, trubljenje automobila i treštanje sirena. Manhattan je posebno u to vrijeme imao reputaciju jednog od najprljavijih gradova na svijetu. U gradu je uvijek zaudaralo i sve je bilo prljavo. Dok sam hodao gradom osjećao sam zadah vina iz razbijenih vinskih boca i izduvnih gasova iz automobila. Na kraju sam se na to navikao.

Čudno je kako se ljudi, kada se dovoljno dugo “druže” s grijehom i prljavštinom, naviknu na njih toliko da ih čak i zavole. Sjećam se da sam se jednoga jutra probudio na zvuk budilnika. Kada sam otvorio oči i prekinuo zvonjavu sata, osjetio sam da se nešto čudno dogodilo tijekom noći. Nisam čuo zvuk koji dolazi od saobraćaja. Doteturao sam se do prozora i brišući san sa očiju vidio magičnu promjenu. Tijekom noći tiho je napadalo oko 60 centimetara snijega i dio grada je bio paraliziran ovom iskonskom ljepotom.

Saobraćaj je mirovao. Nije bilo zvukova. Zrak je bio čist. Sav smrad i prljavština bili su zatrpani čistim, bijelim pokrivačem.

Začuđujuće je bilo vidjeti da nešto tako jednostavno, kao što je snijeg, može očistiti užasno prljavi grad. Sve je bilo čisto i sjajno, tiho i mirno. I sve to zbog snijega.

Prorok Izaija kaže da kada Bog pošalje svoje očišćenje mi ćemo dobiti mir usprkos svojim grijesima prljavim poput ulica New Yorka. Bog može da nam pošalje svoje očišćenje i preobrazi nas, isto kao što snježni pokrivač prekrije prljavi i neuredni grad!

Sve što trebamo učiniti je da Mu se molimo i da Ga vjerujemo. Onda će nas Njegova milost nježno pokriti.

Doug Batchelor

Tagged on: